Kalite Politikamız

Yönetim Politikamız;

Kayış Kereste; müşterilerine sürekli en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ve kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almak amacıyla tüm faaliyetlerini uluslar arası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Bu amaçla Kayış Kereste; tüm dünyada kabul gören yönetim sistemini standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini oluşturmuş ve yürütmektedir.

Kalite Politikamız;

Kayış Kereste; kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir. Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları blirlemiştir.

  • Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin beklentilerini aşan ürünler sunmak,
  • Müşterilerimize en uygun fiyat ve en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak zamanında güvenilir ürünleri sunmak,
  • Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak,
  • Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Kayış Kereste Kalite Politikası' nı uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekle sorumludur.